Inwestor

Spółka BUDOWNICTWO PIETRZAK rozpoczęła działalność inwestycyjną w roku 2013.


Obszarem zainteresowania inwestorów tworzących zaplecze finansowe jest przede wszystkim zorganizowane, wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe oraz usługowe. Inwestycje w tym obszarze wynikają z wieloletnich doświadczeń i kwalifikacji inwestorów.


BUDOWNICTWO PIETRZAK jest firmą która lokalizuje swoje inwestycje w miejscach charakteryzujących się wysokimi walorami dla przyszłych mieszkańców. Współpracujemy tylko z najlepszymi, posiadającymi duże doświadczenie architektami oraz wykonawcami.


W naszej firmie funkcjonują podwyższone standardy kontroli finansowej, jakościowej, technicznej i organizacyjnej, dlatego dla każdej transakcji uruchomiony zostaje oddzielny rachunek powierniczy. Zatrudniamy doświadczonych inżynierów do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru technicznego we wszystkich branżach budowlanych i inwestycyjnych.


Działamy na wielu płaszczyznach związanych z rynkiem nieruchomości, zapewniając pełną obsługę procesu deweloperskiego. Klient stanowi miarę jakości naszej pracy, a jego oceny są dla nas decydujące.


Jesteśmy charyzmatyczną i szybko rozwijająca się spółką, mamy wiele nowych pomysłów, ciągle pozyskujemy nowe tereny pod inwestycje oraz staramy się o pozwolenia na budowę już istniejących projektów. Budujemy solidnie i na lata.